Nagrody i atrakcje

Każdego roku staramy się wręczać Uczestniczkom bogate pakiety startowe, w których znajdują się nagrody rzeczowe przekazane przez naszych Sponsorów. Dla najlepszych tenisistek również mieliśmy prezenty. W tym roku, w związku z pandemią, rozmowy ze Sponsorami rozpoczęły się później i nadal trwają. Na bieżąco będziemy informować o tym, co udało nam się wynegocjować z naszymi hojnymi Sponsorami.