Reżim sanitarny

Reżim sanitarny w związku z epidemią – główne założenia
 • Zgłoszenia na turniej, jak również dokonywanie opłaty startowej możliwe będzie wyłącznie drogą internetową. W dniu zawodów nie prowadzimy zapisów oraz nie obsługujemy płatności gotówkowych.
 • Limit osób startujących w turnieju wynosi 50 osób.
 • Kibice i osoby zaproszone na turniej w roli gości będą mogły przebywać na terenie imprezy wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, z zakazem wejścia na teren kortów oraz z zachowaniem dystansu 2m (lub w maseczkach).
 • Przy toaletach będą zamieszczone instrukcje mycia rąk.
 • Przy wejściach na teren imprezy będą znajdowały się tablice informacyjne o obowiązującym reżimie sanitarnym oraz stanowiska do dezynfekcji zaopatrzone w odpowiednie środki higieny.
 • Obsługa imprezy będzie używać maseczek/przyłbic oraz rękawiczek jednorazowych przy ew. kontakcie z Uczestnikiem.
 • Medale nie będą wręczane po rozegranych meczach, a zostaną dołączone do pakietów startowych.
 • Bufet cateringowy będzie prowadzony przez obsługę w reżimie sanitarnym.
 • Miejsca do odpoczynku dla zawodniczek będą rozłożone na terenie całych kortów, aby zachować odległość 2m.
 • Pomieszczenia sanitarne będą dezynfekowane przynajmniej 1 raz na godzinę.
 • Warunkiem udziału w turnieju oraz wejścia na imprezę w roli gościa/kibica będzie wiązało się z podaniem danych osobowych i wyrażeniem zgody na ich ewentualne udostępnienie pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia.
Dobre praktyki, aby zachować bezpieczeństwo

W miarę możliwości, zachowajmy odległości od siebie.

Na turnieju będzie można skorzystać z prysznica – weźcie więc ze sobą własne klapki pod prysznic, ręczniki i kosmetyki. Łazienki będą dezynfekowane, jednak dla własnej ostrożności, zabierzmy swoje przybory.