Regulamin

Regulamin WAMA Ladies Open 2020

Organizator: KS Budowlani Olsztyn, Osoba do kontaktu: Joanna Nykiel –  603 800 972.

Termin i Miejsce: Turniej odbędzie się w dniach 29-30.08.2020 roku na kortach OKT Jodłowa, przy ul. Olimpijskiej 9 w Olsztynie.

Zgłoszenia: Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są wyłącznie za pomocą internetowego formularza, który będzie dostępny na stronie http://tenisolsztyn.pl/zapisy

Zapisów na turniej można dokonać do 28.08.2020 roku do godziny 18:00. 

Wpisowe: Aby wziąć udział w Turnieju należy uiścić opłatę w wysokości 70 zł. Opłaty można dokonywać przelewem na konto o numerze: 91 1950 0001 2006 0056 0570 0002, z dopiskiem „WAMA 2020”.

Uczestniczki: W Turnieju mogą brać udział:

 • Amatorki;
 • Zawodniczki, spełniające 15 lat karencji dla zawodników sklasyfikowanych kiedykolwiek na listach seniorskich PZT;
 • Wszystkie kobiety grające w tenis ziemny, bez względu na miejsce pochodzenia.

System gry: Planowane rozegranie turnieju systemem gry (zarówno w grze pojedynczej i podwójnej):

 • w przypadku, gdy do turnieju zgłosi się do 16 uczestniczek – mecze rozgrywane będą systemem „grupowym” od stanu 2:2, 2 sety. Przy stanie po 1:1 w setach, tie-break do 10.
 • w przypadku, gdy do turnieju zgłosi się więcej, niż 16 uczestniczek mecze rozgrywane będą systemem „pucharowym” od stanu 2:2, 2 sety. Przy stanie po 1:1 w setach, tie-break do 10.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przeprowadzenia turnieju. Nastąpi to np. wskutek złej pogody.

Losowanie: Losowanie odbędzie się na kortach tenisowych OKT Jodłowa w dniu 28.08.2019 po godzinie 18:00.

Nagrody: Organizator przygotował pakiet startowy dla każdej uczestniczki oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych. Warunkiem otrzymania pakietu startowego jest zapisanie się na turniej oraz wpłata wpisowego przelewem (na konto 91 1950 0001 2006 0056 0570 0002 z dopiskiem „WAMA 2020”) do dnia 14.08.2020.

Inne: We wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek, systemu rozgrywek decyduje sędzia i organizator zawodów.
Zawody będą przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami PZT.

Reżim sanitarny w związku z epidemią:
 • Zgłoszenia na turniej, jak również dokonywanie opłaty startowej możliwe będzie wyłącznie drogą internetową. W dniu zawodów nie prowadzimy zapisów oraz nie obsługujemy płatności gotówkowych.
 • Limit osób startujących w turnieju wynosi 50 osób.
 • Kibice i osoby zaproszone na turniej w roli gości będą mogły przebywać na terenie imprezy wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, z zakazem wejścia na teren kortów oraz z zachowaniem dystansu 2m (lub w maseczkach).
 • Przy toaletach będą zamieszczone instrukcje mycia rąk.
 • Przy wejściach na teren imprezy będą znajdowały się tablice informacyjne o obowiązującym reżimie sanitarnym oraz stanowiska do dezynfekcji zaopatrzone w odpowiednie środki higieny.
 • Obsługa imprezy będzie używać maseczek/przyłbic oraz rękawiczek jednorazowych przy ewentualnym kontakcie z Uczestnikiem.
 • Medale nie będą wręczane po rozegranych meczach, a zostaną dołączone do pakietów startowych.
 • Bufet cateringowy będzie prowadzony przez obsługę w reżimie sanitarnym.
 • Miejsca do odpoczynku dla zawodniczek będą rozłożone na terenie całych kortów, aby zachować odległość 2m.
 • Pomieszczenia sanitarne będą dezynfekowane przynajmniej 1 raz na godzinę.
 • Warunkiem udziału w turnieju oraz wejścia na imprezę w roli gościa/kibica będzie wiązało się z podaniem danych osobowych i wyrażeniem zgody na ich ewentualne udostępnienie pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia.