REGULAMIN

Regulamin WAMA Ladies Open 2018

Organizator: KS Budowlani Olsztyn

Termin i Miejsce: Turniej odbędzie się w dniach 1-2 września 2018 roku na kortach OKT Jodłowa, przy ul. Olimpijskiej 9 w Olsztynie.

Zgłoszenia: Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są w dwojaki sposób:

  1. można osobiście wypełnić formularz u Mirosława Umbrasa (na kortach OKT Jodłowa)
  2. za pomocą internetowego formularza dostępnego na stronie http://tenisolsztyn.pl/zapisy/

Zapisów można dokonać do 1.09.2018 roku do godziny 9:00. 

Wpisowe: Aby wziąć udział w Turnieju należy uiścić opłatę w wysokości 60 zł/os. Opłaty można dokonywać u Organizatora (Mirosława Umbrasa) lub przelewem na konto o numerze: 22 1050 1764 1000 0091 3510 8034, z dopiskiem „Opłata za turniej tenisowy”.

Uczestniczki: W Turnieju mogą brać udział:

  • Amatorki;
  • Zawodniczki, spełniające 15 lat karencji dla zawodników sklasyfikowanych kiedykolwiek na listach seniorskichPZT;
  • Kobiety związane z Warmią i Mazurami bądź kobiety zaproszone do Turnieju.

System gry:

Planowane rozegranie turnieju systemem gry (zarówno w singlu jak i w deblu):

  • w przypadku, gdy do turnieju zgłosi się do 16 uczestniczek – mecze rozgrywane będą systemem „grupowym” od stanu 2:2, 2 sety. Przy stanie po 1:1 w setach, tie-break do 10.
  • w przypadku, gdy do turnieju zgłosi się więcej, niż 16 uczestniczek mecze rozgrywane będą systemem „pucharowym” od stanu 2:2, 2 sety. Przy stanie po 1:1 w setach, tie-break do 10. Dodatkowo przy tym systemie gry będzie rozgrywany turniej pocieszenia dla wszystkich Uczestniczek, które wyrażą chęć uczestnictwa.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przeprowadzenia turnieju.

Losowanie: Losowanie odbędzie się na kortach tenisowych OKT Jodłowa o godzinie 9:15.

Nagrody: Organizator przygotował pakiet startowy dla każdej uczestniczki oraz nagrody rzeczowe.
Warunkiem otrzymania pakietu startowego jest wpłata wpisowego w wysokości 60 zł do dnia 26.08.2018 włącznie osobiście lub przelewem (na konto ING 22105017641000009135108034 z dopiskiem „Opłata za turniej tenisowy”).

Inne:
We wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek, systemu rozgrywek decyduje sędzia i organizator zawodów.
Zawody będą przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami PZT.
Wszelkie dodatkowe informacje pod nr tel. 603 800 972.